EVALUATION AND MONITORING OF ECOSYSTEM HEALTH
REN Hai, WU Jian-guo, PENG Shao-lin
热带地理 . 2000, (4): 310 -316 .