Research Progress and Classification of Seismic Landscapes
TANG Yong, QIN Jianxiong, DENG Guiping, ZHONG Jie
热带地理 . 2011, (3): 334 -338 .