Rainfall Erosivity in the Lianjiang Watershed in Karst Areas of Northern Guangdong, China
WANG Mingchong,ZHANG Xinchang,WANG Xizhi,WEI Xinghu,LI Huixia.
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (3): 495 -502 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002832