Collaborative Characteristics of Chinese Tourism Scholars Based on SSCI Papers
ZHONG Siqi,WANG Xia,WU Xiaogen,ZHANG Jiao
TROPICAL GEOGRAPHY . 2017, (3): 372 -382 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002942