Spatial-temporal Characteristics of Haze in the Key Tourism Cities of China
ZOU Jinhui,XU Feixiong,ZOU Bin,LI Shenxin,YANG Zhonglin
TROPICAL GEOGRAPHY . 2018, (1): 143 -150 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002999