Effects of Land Use Patterns on Soil Organic Carbon and Easily Oxidized Organic Carbon in the Eastern Part of Hainan Island
Zhao Zhizhong, Li Yan, Zhao Zeyang, Xing Yaoli and Liu Yuyan
TROPICAL GEOGRAPHY . 2019, (1): 144 -152 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003099