The Coupling Relationship between Multi-dimensional Urbanization and the Service Industry: A Case Study of Guangzhou
Wang Shaojian, Liu Zhitao, Zhang Tingting, Wei Jiayi and Huang Fuzhong
TROPICAL GEOGRAPHY . 2019, (3): 450 -460 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003129