Characteristics and Influencing Factors of Urban Function Evolution in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Fang Yuanping, Peng Ting, Lu Lianxin, Bi Doudou, Chen Zaiqi
Tropical Geography . 2019, (5): 647 -660 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003183