Coastline Tourism Value Evaluation in the Pearl River Delta
Li Yuanjun, Wu Qitao, Chen Cong, Zhang Yuling, Zhang Zhengsheng, Zhang Hong’ou
Tropical Geography . 2020, (1): 164 -174 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003202