Characteristics of the Jobs-Housing Balance in Central Guangzhou Based on Open Big Data
Lin Xunyuan, Wang Guangxing, Hu Yueming
Tropical Geography . 2020, (2): 254 -265 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003218