Rural Spatial Restructuring: Theoretical Research Progress and Framework Construction
Lixia Jin, Zhimin Wen, Jianhong Fan, Zhiwei Du
Tropical Geography . 2020, (5): 765 -774 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003278