How Does Green Finance Impact Chinese Urban Environmental Pollution? A Case Study of Haze Pollution
Xiangdong Zhu, Shengjun Zhu, Yongyuan Huang, Haifeng Huang
Tropical Geography . 2021, (1): 55 -66 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003303