Grading Standard for Determining Underground Soil Leakage in a Mountain with Karst Topography in the North of Guangdong Province
Xinghu Wei, Shujuan Liu, Xizhen Xu, Li Lei, Hongyan Zhou, Zhaoxiong Liang
Tropical Geography . 2021, (5): 1000 -1008 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003391