RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN LAND SUPPLIES AND ECONOMIC GROWTH IN SHENZHEN
WANG Ai-min, LIU Jia-lin, YIN Xiang-dong
热带地理 . 2005, (1): 19 -22,27 .