Status and Conservation Strategies of the Coral Reef in Weizhou Island, Guangxi
HUANG Hui, MA Binru, LIAN Jiansheng, YANG Jianhui, DONG Zhijun, FU Qu, LIANG Wen
热带地理 . 2009, (4): 307 -312,318 .