Spatial Model Adjustment of Rural Residential Areas: A Case Study of Jiangsu Province
WANG Huan, XU Yi-lun, WEI Zong-cong
热带地理 . 2008, (1): 68 -73 .