Ecological Effects of the Variation Process of Water and Sediment of Dongting Lake
LI Jingbao, ZHANG Lei, WANG Jian, YU Guo, SHUAI Hong, CHANG Jiang
热带地理 . 2012, (1): 16 -21,31 .