Application of SCE-UA Algorithm to Parameter Optimization of Liuxihe Model
XU Huijun, CHEN Yangbo, ZENG Biqiu, HE Jinxiang, LIAO Zhenghong
热带地理 . 2012, (1): 32 -37 .