A STUDY ON THE DISTRIBUTION OF TOURISM DEVELOPMENT IN GUANGZHOU CITY
Huang Shao-hui, Huang Xian-dun
TROPICAL GEOGRAPHY . 1993, (4): 374 -380 .