Long Scale Climatic Drought Events in the Yangtze River Delta since the Late Pleistocene: Environmental Magnetic Records from the Sediment
ZHOU Qixian,YANG Xiaoqiang,LI Jian,LIN Qinglong,PENG Jie,WENG Yuanzhong,DING Jieying,LIU Chunlian.
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (3): 427 -437 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002852