Progress in Western Rurality Research in China
FAN Xuegang,ZHU Hong.
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (3): 503 -512 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002847