Influence of the Yangtze River Droughts on the Exposure Characteristics of the Poyang Lake Wetlands
LI Mengfan,ZHANG Qi,LI Yunliang,YAO Jing
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (4): 700 -709 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002837