Distribution of Synthetic Musks in the Sewage Streams and Wastewater Treatment Plants of Zhongshan City
LIU Zufa, FU Xuelian, CHENG Yuran, CHEN Jichen, ZHUO Wenshan1b, LIANG Liaofeng
TROPICAL GEOGRAPHY . 2018, (6): 848 -856 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003085