Spatio-Temporal Evolution and Risk Profiling of the COVID-19 Epidemic in Shaanxi Province
Wang Jiaobei, Li Gang, Wang Jianpo, Qiang Jingqi, Zhu Dandan
Tropical Geography . 2020, (3): 432 -445 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003246