Impact of Guinan Railway Construction on the Geomorphologic Value of the Libo-Huanjiang Karst World Heritage Site
Xiong Kangning, Zhang Zhenzhen, Xiao Shizhen, Di Yongning, Xiao Hua, Zhang Ying, Zhang Yin, Liu Shuxi
Tropical Geography . 2020, (3): 466 -477 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003225