Mapping the Micro-Scale Scientific and Technological Innovation Potentials of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: A Response to Spatial Planning
Jianjian Qiu, Yihua Liu, Li Yuan, Chengjing Chen, Qingyao Huang
Tropical Geography . 2020, (5): 808 -820 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003270