Progress and Hot Research on Urban Functional Space Renewal in the New Era
Hongxin Sui, Xiu Yang, Shan Xu, Daojing Zhou
Tropical Geography . 2020, (6): 1150 -1160 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003291