Impact Factors of COVID-19 Epidemic Spread in Hubei Province Based on Multi-Source Data
Wenyue Liao, Meiwei Sun, Chuying Yu, Yingbin Deng, Miao Li, Ji Yang, Yong Li, Jianhui Xu, Yuchan Chen, Yingwei Yan
Tropical Geography . 2021, (1): 12 -24 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003315