Late Holocene Environmental Changes and Human Activity in Guangzhou City Area, China
Ka Ian Lei, Zhuo Zheng, Junjie Gu, Ting Ma, Xibing Yi, Yongjie Tang
Tropical Geography . 2021, (1): 67 -81 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003304