Urban Functions of Guangzhou and Shenzhen Focusing on the City Network Relationship: A Comparative Analysis on the Original Places of Air Passenger Flow
Leixian Guo, Xiaoli Wu, Xiaofang Guo, Xuejun Zhou, Changcheng Kan
Tropical Geography . 2021, (2): 229 -242 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003323