Exploration of Sustainable Renewal Path of Urban Villages: A Case Study of Huanghe Village, Hou Lake, Changsha
Shuqian Qin, Nan Zhang, Yong Zhang, Chen Zhang, Peijuan Zhu
Tropical Geography . 2021, (3): 461 -471 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003345