End-Member Analysis of Sedimentary Dynamics Indicated by the Grain-Size of Surface Sediments in the Quanzhou Bay
Zhaoduo Wang, Dongsheng Yu, Weiguo Wang, Fusheng Luo, Junjian Tang, Jinyan Yang
Tropical Geography . 2021, (5): 975 -986 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003377