Estimation Model and Spatial Pattern of Highway Carbon Emissions in Guangdong Province
Yuanjun Li, Qitao Wu, Changjian Wang, Kangmin Wu, Hong'ou Zhang, Shuangquan Jin
Tropical Geography . 2022, (6): 952 -964 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003491