REGIONAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY AND PALEOOCEANOGRAPHY OF THE NANSHA ISLANDS
Zhao Huanting, Wen Xiaosheng, Sun Zongxun, Zheng Deyan, Yuan Jiayi
TROPICAL GEOGRAPHY . 1995, (2): 128 -137 .