Rapid Soil Classification of Paddy Field in Guangdong Province Based on Visible and Near Infrared Reflectance Spectra
LI Dan,PENG Zhiping,HAN Liusheng,WANG Chongyang,LIU Wei,HUANG Siyu,CHEN Shuisen
TROPICAL GEOGRAPHY . 2015, (1): 29 -34 .