Application of Unmanned Aerial Vehicles to Mangrove Resources Monitoring
FENG Jiali,LIU Kai,ZHU Yuanhui,LI Yong,LIU Lin,MENG Lin
TROPICAL GEOGRAPHY . 2015, (1): 35 -42 .