A Review on Application of Digital Terrain Analysis in Landslide Researches
XIONG Haixian,HUANG Guangqing,GONG Qinghua,YUAN Shaoxiong,CHEN Bo,ZHANG Dongliang
TROPICAL GEOGRAPHY . 2015, (1): 139 -146 .