A Review on the Research of Coral Reefs in the Weizhou Island, Beibu Gulf
WANG Wenhuan,YU Kefu,WANG Yinghui
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (1): 72 -79 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002806