Tourism Planning Development Strategy Based on Yi-ology: A Case Study of Qingyuan, Guangdong, China
HUANG Shaohui,HUANG Sichong,LIU Yuanting,TAN Lingling,XU Wenrui
TROPICAL GEOGRAPHY . 2017, (2): 286 -292 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002936