Delimitation of Urban Development Boundaries Using Two Basic Evaluations and FLUS-UGB: A Case Study of Changchun
Zhang Shaoyue,Liu Xiaoping,Yan Shizhong,Zhan Qiang and Liu Tongqi
TROPICAL GEOGRAPHY . 2019, (3): 377 -386 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003136