Suitability Characteristics of Camellia oleifera Growth under Climate Change Scenarios
Xiaojun Wang, Guangxu Liu, Tong Xiao
Tropical Geography . 2020, (5): 868 -880 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003267