The Connotation and Mechanism Changes of Coordinated Development of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in the New Period
Yuyao Ye, Xiangyu Wang, Jili Xu, Hong'ou Zhang, Zhengqian Liu, Jiayi Sun, Qin Lu
Tropical Geography . 2022, (2): 161 -170 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003442