Differences of Strategic Coupling Modes and Regional Collaboration in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Jiehan Ji, Yi Liu, Murong Mei, Xiaoling Zhu
Tropical Geography . 2022, (2): 171 -182 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003436