Co-Opetition on Airport Agglomeration's Air Transport Network: A Case Study of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Huihui Mo, Jiao'e Wang, Zheng Peng, Fan Xiao
Tropical Geography . 2022, (11): 1797 -1805 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003578