Urban-Mountain Coupling Characteristics Based on Landscape Form and Its Disaster Effects: A Case Study of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Hao Li, Qinghua Gong, Shaoxiong Yuan, Jun Wang, Zhihao Huang, Yuesong Cheng, Jingye Chen, Jianguo Huang
Tropical Geography . 2023, (3): 408 -416 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003651