Coastal Ecosystem Restoration Strategy Based on Carbon Storage Change: A Case Study of the Southeast Coastal Zone of Hainan Island
Tiancheng Sun, Zicheng Ma, Zanhui Huang, Zhaofan Wang, Si Chen, Yao Xiao, Cuirong Xie, Changhai Yue, Fengming Jia, Qian Zhang
Tropical Geography . 2023, (3): 443 -458 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003643