Comprehensive Evaluation of Resources and Environmental Carrying Capacity in Guangdong Coastal Zone
Xiaoding Liu, Liming Tang, Duan Sun, Yili Li, Minduan Xu, Xinyi Kang, Bin Tan, Hong Xiao, Juchao Zhao, Gongxue Feng, Yaolong Zhao, Weilian Chen, Gengran Xu
Tropical Geography . 2023, (3): 459 -473 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003644