The Evolution Characteristics and Enhancement Paths of the Economy-Society-Ecology Coordinated Development Level of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Urban Agglomeration
Yizhang Chen, Guohua Zhou, Hua Wang, Shuqiang Cui, Fangze Bi, Xuexia Yu
Tropical Geography . 2023, (3): 519 -531 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003645