Spatial Structure and Influencing Factors of Urban Network in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from the Financial Relationships Perspective
Fei Wang, Hao Luo, Changjian Wang, Yuyao Ye, Hong'ou Zhang, Xiaojie Lin, Jing Chen
Tropical Geography . 2023, (4): 581 -595 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003661