A Multi-Scenario-Oriented Study on the Impact of Regional Spatial Equity and Efficiency of Intercity Railways: A Case Study of the Shenzhen-Dongguan-Huizhou Region
Yuan Ji, Wenchuan Guan, Jun Yue
Tropical Geography . 2023, (7): 1259 -1274 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003654